Search Results

Modify Criteria
 • 【人力資源】5個避免躺平文化(Quiet Quitting)的方法

  【人力資源】5個避免躺平文化(Quiet Quitting)的方法

 • 【職場文化】外國也流行躺平文化(Quiet Quitting) 5個原因令員工專注生活多於工作

  【職場文化】外國也流行躺平文化(Quiet Quitting) 5個原因令員工專注生活多於工作

 • 【人力資源】被公司安靜解僱(Quiet Firing)點算好?即睇10個解決方法!

  【人力資源】被公司安靜解僱(Quiet Firing)點算好?即睇10個解決方法!

 • 【職場辛酸】參加親人喪禮 卻被工作訊息轟炸 打工仔:連請喪假都要騷擾我⋯⋯

  【職場辛酸】參加親人喪禮 卻被工作訊息轟炸 打工仔:連請喪假都要騷擾我⋯⋯

 • 【人力資源】懂得賞識員工好重要?近5成人因為未獲公司認可辭職

  【人力資源】懂得賞識員工好重要?近5成人因為未獲公司認可辭職

 • 【卡塔爾世界盃】虛擬銀行ZA Bank貼心員工福利 增設一天射波假兼攞正牌遲到

  【卡塔爾世界盃】虛擬銀行ZA Bank貼心員工福利 增設一天射波假兼攞正牌遲到

 • 【花紅雙糧】打工仔年尾辭職被告知無Bonus 公司有無犯法?僱傭合約咁樣講!

  【花紅雙糧】打工仔年尾辭職被告知無Bonus 公司有無犯法?僱傭合約咁樣講!