HR Secret

【職場文化】公司提供免費零食下午茶 同事奉旨拎多啲 網民:佢屋企飢荒?

【職場文化】公司提供免費零食下午茶 同事奉旨拎多啲 網民:佢屋企飢荒?

【見工面試】回答情境題被考試官質疑 事主:佢問點解唔以身試法⋯

【見工面試】回答情境題被考試官質疑 事主:佢問點解唔以身試法⋯

【辭職學問】返新工4日想辭職應否寫辭職信? 網民話睇情況係咪正確?

【辭職學問】返新工4日想辭職應否寫辭職信? 網民話睇情況係咪正確?

【職場穿搭】着咩衫都畀阿姐話 網民:連男同事着咩底衫都要管⋯

【職場穿搭】着咩衫都畀阿姐話 網民:連男同事着咩底衫都要管⋯

【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

HR Secret

 • 【辭職學問】返新工4日想辭職應否寫辭職信? 網民話睇情況係咪正確?

  【辭職學問】返新工4日想辭職應否寫辭職信? 網民話睇情況係咪正確?

 • 【職場文化】公司提供免費零食下午茶 同事奉旨拎多啲 網民:佢屋企飢荒?

  【職場文化】公司提供免費零食下午茶 同事奉旨拎多啲 網民:佢屋企飢荒?

 • 【職場穿搭】着咩衫都畀阿姐話 網民:連男同事着咩底衫都要管⋯

  【職場穿搭】着咩衫都畀阿姐話 網民:連男同事着咩底衫都要管⋯

 • 【見工面試】回答情境題被考試官質疑 事主:佢問點解唔以身試法⋯

  【見工面試】回答情境題被考試官質疑 事主:佢問點解唔以身試法⋯

 • 【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

  【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

 • 【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

  【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

 • 【員工福利】外國試行4天工作 打工仔︰唔明香港點解仲返5.5日

  【員工福利】外國試行4天工作 打工仔︰唔明香港點解仲返5.5日

 • 【職場文化】公司執笠前有咩先兆?網民:冇零食、冇廁紙…

  【職場文化】公司執笠前有咩先兆?網民:冇零食、冇廁紙…

 • 【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

  【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

 • 【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

  【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉